UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

  

LP

UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

MIEJSCE

ODPOWIEDZIALNI

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

szkoła

M. Jankowiak-Mrozińska

A.Kuczyńska-Kozar

B.Kindrat-Powroźniak

A.Sykała

2.

Narodowe Czytanie „Wesela” S.Wyspiańskiego

5 września 2017 r.

szkoła

A.Odyniec

3.

Wymiana polsko-niemiecka

13-21 września 2017 r.

szkoła

B.Kindrat-Powroźniak

M.Żmijowski

4.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września 2017 r.

szkoła

G. Nowak

A. Sykała

R.Kochanowski

E.Nowak-Sachar

5.

Dzień Profilaktyki dla klas czwartych

wrzesień 2017r.

Zasieki

B. Czahajda

M. Jankowiak-Mrozińska

A.Kuczyńska-Kozar

6.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

26 września 2017 r.

szkoła

M. Jankowiak-Mrozińska

S. Lewandowska

B.Kindrat-Powoźniak

7.

Akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym:

- Sprzątanie świata

- Wiosna  bez płomieni

- Dzień Ziemi

15 września 2017 r.
klasy I-III SP

marzec-kwiecień 2018 r.

24 kwietnia 2018 r.

gmina Brody

szkoła

szkoła

gmina Brody

A. Hajdul

I.Mrowińska

D. Szafrańska

A.Ślipko

8.

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r.

szkoła

B.Kowalczuk

A.Strzelbicka

SU

9. 

Międzygimnazjalna sesja językowa

listopad 2017 r.

szkoła

S. Lewandowska,

A. Odyniec

M. Jankowiak-Mrozińska

M.Żmijowski

10.

Dzień Zdrowego Śniadania

9 listopada 2017 r.

szkoła

Rada Rodziców

11.

Święto Niepodległości

10 listopada 2017 r.

szkoła

A.    Odyniec

A.Stojecka

B. Mickiewicz

B.Kindrat-Powroźniak

Harcerze

12.

Andrzejki

1 grudnia 2017 r.

szkoła

A. Kilian

B. Czahajda

13.

Jasełka 
Spotkania opłatkowe

21 lub 22 grudnia 2017 r.

szkoła

A. Kilian

Wychowawcy klas

14.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018 r.

Brody

A. Kilian

B. Czahajda

15.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

luty 2017 r.

szkoła

nauczycielki informatyki

16.

Ostatki (Bal karnawałowy)

8 lutego 2018 r.

szkoła

E.Witczak

K.Witowska

SKC i SU

17.

Dzień Patrona

Święto Samorządności

21 marca 2018 r.

szkoła

S.Lewandowska

A.Sykała

A.Stróż

 SU

18.

3 – Maja („Bieg na biało-czerwono”)

27 kwietnia 2018 r.

szkoła

A. Stróż

J.Stefańczak

Harcerze

19.

Dzień Sportu klas I-III

4 czerwca 2018 r.

szkoła

A.Hajdul

M.Greń

A.Strzelbicka

20.

Festiwal Nauki

5 czerwca 2018 r.

szkoła

SU

Rada Rodziców

Nauczyciele

21.

Piknik rodzinny

10 czerwca 2018 r.

szkoła

Rada Rodziców

Nauczyciele

22.

Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

18 czerwca 2018 r.

szkoła

  R. Kochanowski

23.

Dni Sportu

19-20 czerwca 2018 r.

A.    Stróż

J.Stefańczak

24.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018  r.

szkoła

A.Odyniec
A.Stojecka
D.Szafrańska