OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  

 

Należność za obiady za grudzień 2018 r.: obiad

 

Uczniowie    zupa    15 dni x 1,00 zł  = 15,00 zł
                   II danie 15 dni x 2,50 zł = 37,50 zł


Pracownicy   zupa   15 dni x 2,00 zł =  30,00 zł
                   II danie 15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł

 Obiady wydawane są w godzinach 9.40 - 14.00

9:40 - 9:50 - zupa I-III

10:35 - 10:45 - zupa IV- IIIG

11:30 - 11:45 - II danie I-III

12:30 - 12:50 - II danie IV- VI

13:35 - 13:50 - IIdanie VII-IIIG

Należność należy wpłacać do dnia 15-go każdego miesiąca u intendentki

lub na konto 63 1090 1564 0000 0001 3729 9530

 

W przypadku nieobecności  w szkole, można dokonać odpisu za wyżywienie zgłaszając nieobecność osobiście lub telefonicznie do godz. 8.30  pod nr  tel. 517 483 264 .

Tylko na tej podstawie dokonane będą odpisy w następnym miesiącu.

 

Regulamin stołówki szkolnej

jadłospis napis