Harmonogram spotkań z rodzicami w Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Stefana Batorego w Brodach w roku szkolnym 2018/2019

 

Zebrania z rodzicami:

11.09.2018 r.
23.10.2018 r.
11.12.2018 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych
05.02.2019 r.
  
26.03.2019 r.
16.05.2019 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych
18.06.2019 r.

 

Podczas wszystkich zebrań dyżury pełnią dyrektorzy, pedagog, psycholog i pozostali nauczyciele.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

2.11.2018 r.; 
- 10 - 12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny;
- 15 - 17.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty;
2.05.2019 r.

Koniec 1. półrocza:

20.01.2019 r

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.