Organizacja dnia: środa - 20.06.2018 r.

Uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają tego dnia wg stałego planu lekcji.
Klasy 4- IIIG Dzień sportu wg odrębnego grafiku.
Klasy 1-3 SP tego dnia są ze swoimi wychowawczyniami (wg stałego planu lekcji).
Klasą 4b od 1 do 4 lekcji opiekuje się Pani S. Lewandowska, od 5 do 7 Pani A. Kilian.
Klasą 6b od 1 do 7 lekcji opiekuje się Pan M. Żmijowski.

Dyżury:
7:40 – 8:00 – I i II piętro Pani S. Lewandowska,
12:40 – 12:55 – szatnia SP/parter Pani A. Stojecka,
13:40 – 13:50 – szatnia SP/parter Pani B. Kowalczuk.

 

Organizacja dnia: czwartek - 21.06.2018 r.

1. Lekcja z wychowawcą.
2. Msza św. Uczniowie nie uczestniczący w nabożeństwie przebywają w świetlicy.
3. – 6. Dzień BRD.
7. Lekcja z wychowawcą.

Uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają tego dnia wg stałego planu lekcji.
Klasy 4- IIIG Dzień z BRD wg odrębnego grafiku.
Klasy 1-3 SP tego dnia są ze swoimi wychowawczyniami (wg stałego planu lekcji).