Zastępstwa, czwartek - 10.01.2019 r.
za Panią S. Lewandowską (po 5. lekcji).

1. ------------------------------------,
2. ------------------------------------,
3. ------------------------------------,
4. ------------------------------------,
5. ------------------------------------,
6. 6a – matematyka Pani E. Nowak – Sachar,
7. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w klasach 6 - odwołane.