Zastępstwa, środa - 14.11.2018 r.
za Panie: A. Odyniec i A. Stróż oraz Pana J. Hajdula.

1. 6b – j. polski Pani A. Stojecka,
2. 6a - j. polski Pani A. Stojecka,
7b – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
3. IIIA – matematyka Pani E. Nowak - Sachar,
4. 5a – w-f Pan J. Stefańczak (e),
5b – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
IIIA – j. polski Pani A. Stojecka,
5. gr. 4ab Pani A. Stróż – lekcja biblioteczna,
gr. 4ab Pana J. Hajdula – w-f Pan M. Żmijowski,
6. gr. 8abIIIA Pana J. Hajdula– lekcja biblioteczna,
gr. 8abIIIA Pani A. Stróż – w-f Pani A. Strzelbicka,
7. gr. 6ab Pana J. Hajdula – Pani A. Hajdul.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – parter Pani A. Kuczyńska - Kozar,
boisko Pani S. Lewandowska,
10:35 – 10:45 – boisko Pani E. Nowak - Sachar,
11:30 – 11:45 – stołówka Pani A. Strzelbicka,
korytarz i sala gimn. Pani M. Kostecka,
12:30 – 12:50 – korytarz i sala gimn. Pan M. Żmijowski,
13:35 – 13:50 – korytarz i sala gimn. Pani A. Hajdul,
14:35 – 14:45 – szatnia G Pani A. Hajdul.


 Zastępstwa, czwartek - 15.11.2018 r.
za Panią A. Odyniec i ks. S. Gramzę.

1. 8b – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
2. 6a - historia Pan R. Janczewski,
3. 8a – j. polski Pani A. Stojecka,
4. Konkurs z biologii dla uczniów gimnazjum (komisja: G. Nowak, I. Mrowińska,
M. Kostecka) – sala nr 32,
6b – j. polski Pan M. Żmijowski,
5. 7a – j. polski Pani A. Stojecka,
6. 7b – religia Pani A. Kilian,
IIIA – matematyka Pan R. Kochanowski,
7. IIIA – historia Pan R. Janczewski.

Dyżury:
7:30 – 8:00 – boisko Pani A. Kuczyńska – Kozar,
10:35 – 10:45 – korytarz i sala gimn. Pani A. Mazurkiewicz,
parter Pani M. Greń,
I piętro Pani K. Witowska,
12:30 – 12:50 – parter i piętro G Pan M. Żmijowski,
13:35 – 13:50 – boisko Pani A. Kilian,
14:35 – 14:45 – parter SP Pan R. Janczewski.