Organizacja dnia, poniedziałek 17.06.2019 r.
 

1. Klasy 4-8 i gimn. – lekcja wychowawcza – Zachowaj Trzeźwy Umysł – materiały do pobrania u Pani B. Czahajdy – przyjazd uczniów wg stałego rozkładu jazdy,
2. Klasy 4-8 i gimn. – dzień sportu wg odrębnego grafiku, pod opieka wychowawców,
3. Klasy 4-8 i gimn. – dzień sportu wg odrębnego grafiku, pod opieka wychowawców,
7a – Pani I. Mrowińska,
4. Klasy 4-8 i gimn. – dzień sportu wg odrębnego grafiku, pod opieka wychowawców,
7a – Pani I. Mrowińska
5. Klasy 4-8 i gimn. – dzień sportu wg odrębnego grafiku, pod opieka wychowawców,
7a – Pani I. Mrowińska,
6. Klasy 4-8 i gimn. – lekcja wychowawcza, odjazd wg stałego rozkładu jazdy,
7a – Pani I. Mrowińska,
7. Klasy 4-8 i gimn. – klasy pod opieka wychowawców, odjazd wg stałego rozkładu jazdy,
7a – Pani I. Mrowińska.

Dyżury:
9:40 – 9:50 – korytarz i sala gimn. Pani M. Greń,
10:35 – 10:45 – szatnia G Pan R. Janczewski,
11:30 – 11:45 – parter i piętro G Pani S. Lewandowska,
korytarz i sala gimn. Pan J. Hajdul,
13:35 – 13:45 – parter i piętro G Pani B. Kindrat – Powroźniak,
szatnia G Pani M. Greń,
14:30 – 14:40 – korytarz i sala gimn./szatnia G Pani A. Stróż.


Organizacja dnia, wtorek 18.06.2019 r.

Dzień z wychowawcą (dzień bez dzwonków).

1. Lekcja z wychowawcą – przyjazdy uczniów wg stałego planu,
2. 9:00 – 10:00 – Msza św. – uczniowie udają się pod opieką wychowawców do kościoła, uczniowie klas 1-3 dojeżdżają autobusem szkolnym, osoby, które nie uczestniczą w nabożeństwie przebywają w świetlicy,
Świetlica – Pani I. Mrowińska,
3. Klasy – 1-8 i gimn.
10:00 – do odjazdu 1. kursu autobusu – lekcje z wychowawcą,
klasy 8a, 8b, IIIA – 10:15 -11:30 – próba poloneza,
4. Klasy 4-8 i gimn. odjazd 1. Kursem autobusów.
5. Klasy 1-3 – 12:00 – 13:00 - Uroczyste – zakończenie roku szkolnego,
odjazd 2. kursem autobusów.