Organizacja dnia: środa - 21.03.2018 r.

1. wg planu,
2. 9:15 – formowanie korowodu – uczniowie pod pieką wychowawców,
3. Barwny korowód ulicami Brodów (uczniowie całej szkoły wraz
z przedszkolakami) – uczniowie pod opieką wychowawców,
4. Klasy 1-3 – zaj. z wych.
Klasy 4-7 i gimn. – korytarz SP,
5. Klasy 1-3 zaj. z wych.,
Klasy 4-6 –korytarz SP,
Klasy 7 i gimn. – sala gimn.,
Uczniowie są pod opieką wychowawców – dodatkowo na sali gimnastycznej opiekę sprawują Pan B. Szafrański i J. Stefańczak, na korytarzu SP
Pan M. Żmijowski i S. Lewandowska,
6. Klasy 1-3 – wg planu,
Klasy 4-6 – sala gimn.,
Klasy 7 i gimn. – korytarz SP,
Uczniowie są pod opieką wychowawców – dodatkowo na sali gimnastycznej opiekę sprawują Pan B. Szafrański i J. Stefańczak, a na korytarzu SP
Pan M. Żmijowski i S. Lewandowska,
7. wg planu.

 

Zastępstwa: czwartek - 22.03.2018 r.
za Panią A. Stróż oraz Pana J. Stefańczaka.

1. ----------------------------------------,
2. ----------------------------------------,
3. ----------------------------------------,
4. gr. 5ab (Pana J. Stefańczaka) - świetlica,
5. IIA – chemia Pani A. Sykała,
IIIA – j. polski Pan M. Żmijowski,
IIIB (cała klasa) - j. angielski Pani S. Lewandowska,
6. gr. 4ab (Pana J. Stefańczaka) – do domu,
gr. 4ab (Pani A. Stróż) – w-f Pani A. Strzelbicka,
gr. 5b – plastyka Pani K. Witowska (k),

Dyżury:
10:35 – 10:55 – korytarz i sala gimn. Pani M. Greń,
11:40 – 11:55 – korytarz i sala gimn. Pani A. Sykała,
12:40 – 12:55 – korytarz i sala gimn. Pani S. Lewandowska,
13:40 – 13:55 – korytarz i sala gimn. Pani A. Strzelbicka,
I i II piętro Pani K. Witowska.