Zastępstwa, czwartek - 20.09.2018 r.
za Panie: G. Nowak, D. Szafrańską i A. Stróż (od 2. do 6. lekcji),
B. Kindrat – Powroźniak, A. Stojecką, Pana R. Janczewskiego oraz ks. S. Gramzę.

1. 8a – j. polski Pani A. Kuczyńska - Kozar,
8b – na 8:55,
2. 3a – ew Pani E. Witczak (e),
6a – matematyka Pani A. Odyniec,
8b – j. polski Pani S. Lewandowska (e),
3. 5a – matematyka Pan R. Kochanowski (e),
8a – j. polski Pani A. Odyniec,
IIIA (cała klasa) Pani S. Lewandowska (e),
4. gr. 4ab (Pani A. Stróż) - w-f Pan R. Kochanowski (e),
6b – j. polski Pani A. Odyniec,
gr. 8a – j. niemiecki Pan M. Żmijowski,
5. 2b – ew Pani M. Greń,
4b – j. polski Pan M. Żmijowski,
gr. 8ab (Pani A. Stróż) – w-f Pani A. Hajdul,
6. gr. 5ab (Pani A. Stróż) – w-f Pani A. Hajdul,
8a – matematyka Pan R. Kochanowski.
Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne Pani A. Stojeckiej – odwołane.
Klasy 7a i 7b wyjazd do Marszowa od 2. do 6. lekcji.
Dyżury:
7:30 – 8:00 – parter i szatnia SP Pani A. Kuczyńska – Kozar,
8:45 – 8:55 – parter/szatnia SP Pani E. Nowak - Sachar, boisko Pani A. Odyniec,
9:40 – 9:50 – boisko Pani K. Witowska, I piętro Pani M. Greń,
szatnia G/korytarz i sala gimn. Pan M. Żmijowski,
10:35 – 10:45 – boisko Pani A. Mazurkiewicz, I piętro Pani A. Odyniec,
szatnia G/korytarz i sala gimn. Pan J. Hajdul,
11:30 – 11:45 – stołówka Pani A. Kuczyńska - Kozar,
I piętro Pani M. Greń,
korytarz i sala gimn. Pan M. Żmijowski,
12:30 – 12:50 – szatnia SP/parter Pani E. Nowak – Sachar, I piętro Pan R. Kochanowski,
13:35 – 13:50 – boisko Pani D. Janczewska i Pani A. Hajdul,
14:35 – 14:45 – boisko Pan R. Kochanowski.


 Zastępstwa, piątek - 21.09.2018 r.
za Panią B. Kindrat – Powroźniak, Pana R. Janczewskiego
oraz ks. S. Gramzę.

1. 1b – j. angielski Pani M. Jankowiak - Mrozińska,
6a – przyroda Pani D. Szafrańska,
2. 4b (cała klasa) – j. angielski Pani M. Jankowiak – Mrozińska,
7a – geografia Pani D. Szafrańska,
IIIA (cała klasa) – j. angielski Pani S. Lewandowska (e),
3. 5a – matematyka Pan R. Kochanowski,
6b – matematyka Pani E. Nowak – Sachar,
IIIA (cała klasa) – j. angielski Pani S. Lewandowska (e),
4. 3a – ew Pani E. Witczak (e),
8b – geografia Pani D. Szafrańska,
5. 8a – j. polski Pani A. Kuczyńska – Kozar,
IIIA - j. polski Pani A. Odyniec,
6. 2a – ew Pani M. Mazurkiewicz,
5b – matematyka Pani A. Strzelbicka,
7b – matematyka Pani A. Stróż,
7. gr. 7b – do domu,
8b – matematyka Pani E. Nowak - Sachar.

Dyżury:
7:30 – 8:00 – boisko Pani D. Szafrańska,
8:45 – 8:55 – boisko Pani M. Jankowiak - Mrozińska,
9:40 – 9:50 – stołówka Pan R. Kochanowski,
parter Pani K. Witowska,
11:30 – 11:45 – szatnia G/korytarz i sala gimn. Pani A. Stróż,
13:35 – 13:50 – szatnia SP/parter Pani E. Nowak – Sachar,
I i II piętro Pani A. Stróż,
14:35 – 14:45 – boisko Pani E. Nowak - Sachar.


 Zastępstwa, poniedziałek - 24.09.2018 r.
za Panią B. Kindrat – Powroźniak.

1. 1b – ew Pani M. Greń,
2. IIIA – cała klasa j. angielski Pani S. Lewandowska (e),
3. ----------------------------------------------,
4. ----------------------------------------------,
5. ----------------------------------------------,
6. ----------------------------------------------,
7. Kółko wokalne – odwołane.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – boisko Pani M. Greń,
9:40 – 9:50 – szatnia G Pani A. Sykała,
14:35 – 14:45 – boisko Pani A. Odyniec.