Zastępstwa, czwartek 12.12.2019 r.
za Panie: A. Stróż, P. Smykał, K. Witowską, G. Nowak, A. Strzelbicką,
M. Majchrzak, E. Witczak, A. Hajdul i E. Kurzawską.

1. 7a – religia ks. S. Gramza (e),
2. Świetlica – Pani M. Kostecka,
2a – ew Pani A. Kuczyńska – Kozar (e),
6a – matematyka Pani A. Sykała (e),
3. Świetlica – Pani M. Greń (e),
2a – ew Pani M. Kostecka (e),
4. 2a – ew Pani A. Stojecka (e),
gr. 6ab – w-f Pan R. Kochanowski (e),
5. 2a – ew Pani M. Kostecka (e),
gr. 6b – świetlica,
6. gr. 7ab (Pani A. Hajdul) – w-f Pani B. Kindrat – Powroźniak (e),
8a (cała klasa) – j. angielski Pani M. Jankowiak – Mrozińska (e),
7. 8a (cała klasa) – w-f Pani M. Kostecka (e).

Klasy 1a, 1b, 3a, 3b, 4a, i 8b – wyjazd do ZG.
Uczniowie z klasy 4a, którzy nie jadą na wycieczkę chodzą na zajęcia z klasą 5a, zaś 8b z 8a.

Dyżury:
8:45 – 8:55 – boisko Pani M. Greń, szatnia SP/parter Pani E. Nowak – Sachar,
I i II piętro Pani A. Kuczyńska – Kozar, szatnia G Pan R. Kochanowski,
9:40 – 9:50 – I i II piętro ks. S. Gramza,
10:35 – 10:45 – stołówka i szatnia G Pan R. Kochanowski, I i II piętro Pani M. Greń,
korytarz i sala gimn. Pani M. Kostecka,
11:30 – 11:45 – boisko Pan R. Kochanowski, szatnia/parter SP Pani A. Stojecka,
I i II piętro Pani M. Greń,
12:30 – 12:50 – szatnia i parter SP Pani E. Nowak – Sachar, stołówka i szatnia G Pani A. Sykała,
13:35 – 13:45 – boisko Pani A. Kuczyńska – Kozar, szatnia/parter SP Pani B. Kindrat – Powroźniak,
14:35 – 14:45 – szatnia G/korytarz i sala gimn. Pani M. Kostecka.