Terminarz próbnych egzaminów ósmoklasisty

OPERON

03.12.2019 r. (wtorek) – j. polski

04.12.2019 r. (środa) – matematyka

05.12.2019 r. (czwartek) – j. angielski

 

GWO

21.01.2020 r.(wtorek) – j. polski

22.01.2020 r. (środa) – matematyka

23.01.2020 r. (czwartek) – j. angielski

 

Informacje dla ósmoklasistów:

  • - Na próbę egzaminu przynosimy obowiązkowo:
  • * ważną legitymację (podbitą i podpisaną),
  • * Każdy zdający powinien mieć na każdej części egzaminu ósmoklasisty 2 długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  • * Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • - Na próbie egzaminu nie korzystamy z korektora i żadnych urządzeń elektronicznych w tym z kalkulatorów.
  • - Na próby egzaminów nie musicie ubiegać się na galowo! ;-)