Organizacja egzaminów próbnych

4.12, 5.12, 6.12.2018 r.

 

> Lekcje: 1. wg planu; 2. – 5. próba egzaminu; 6. wg planu; 7. wg planu.

> Próby egzaminów gimnazjalnych będą odbywały się w salach nr 4. i 5.

a) część humanistyczna – 5 grudnia 2018 r. (wtorek):

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),

• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut + 45 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani G. Nowak,

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 grudnia 2018 r. (środa):

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),

• z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut + 45 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani B. Mickiewicz,

c) język obcy nowożytny – 6 grudnia 2017 r. (czwartek):

• na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),

• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 minut + 30 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani G. Nowak,

Gabinet nr 5 odpowiedzialna Pani B. Mickiewicz,

Informacje dla trzecioklasistów:


 #  Na próbę egzaminu przynosimy obowiązkowo:

- ważną legitymację (podbitą i podpisaną),

- Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 2 długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

- Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- Na próbie egzaminu nie korzystamy z korektora i żadnych urządzeń elektronicznych w tym z kalkulatorów.

- Przerwy między egzaminami uczniowie spędzają w bibliotece, mogą w tym czasie zjeść obiad

 - Na próbach egzaminów nie jest wymagany strój galowy.