KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

21. – 23. kwietnia 2020 r. – egzamin klas 8

27. – 30. kwietnia 2020 r. 

12. czerwca 2020 r.

 

Koniec 1. półrocza:

19.01.2020 r

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. - 01.01.2020 r.Ferie zimowe

27 stycznia 2020 r. - 09 lutego 2020 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

09 kwietnia 2020 r.– 14 kwietnia 2020 r. 


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.