UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

  

LP

UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

MIEJSCE

ODPOWIEDZIALNI

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

szkoła

M. Żmijowski

A. Sykała

2.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S.Żeromskiego

4 września 2018 r.

gmina

Gminna Biblioteka Publiczna

3.

Wymiana polsko-niemiecka

19-27 września 2018 r.

szkoła

B.Kindrat-Powroźniak

4.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018 r.

szkoła

G. Nowak

A. Sykała

R.Kochanowski

E.Nowak-Sachar

5.

Dzień Profilaktyki dla klas czwartych

wrzesień 2018r.

Zasieki

B. Czahajda

A. Stróż

A. Sykała

M. Żmijowski

6.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

2 października 2018 r.

szkoła

M. Jankowiak-Mrozińska

S. Lewandowska

B.Kindrat-Powoźniak

7.

Akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym:

- Sprzątanie świata

- Wiosna  bez płomieni

- Dzień Ziemi

20 września 2018 r.

21 września 2018 r.
klasy I-III SP

marzec-kwiecień 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

ZPO Marszów

gmina Brody

szkoła

szkoła

gmina Brody

I. Mrowińska

D. Szafrańska

M. Kostecka

8.

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 r.

szkoła

A.     Hajdul

M. Greń

SU

9. 

Międzyszkolna sesja językowa

 6 listopada 2018 r.

szkoła

S. Lewandowska,

A. Odyniec

M. Jankowiak-Mrozińska

M. Żmijowski

10.

Dzień Zdrowego Śniadania

8 listopada 2018 r.

szkoła

Rada Rodziców

11.

Święto Niepodległości

8-9 listopada 2018 r.

11 listopada 2018

szkoła

gmina

A.    Odyniec

A. Stojecka

B. Mickiewicz

B .Kindrat-Powroźniak

M. Żmijowski

Harcerze

12.

Andrzejki

29 listopada 2018 r.

szkoła

A. Kilian

Opiekun SU

13.

Jasełka 
Spotkania opłatkowe

21 grudnia 2018 r.

szkoła

A. Kilian

Wychowawcy klas

14.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019 r.

Brody

A. Kilian

B. Czahajda

15.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

luty 2019 r.

szkoła

nauczycielki informatyki

16.

Ostatki (Bal karnawałowy)

5 marca 2019 r.

szkoła

E.Witczak

K.Witowska

SKC i SU

17.

Dzień Patrona

Święto Samorządności

Dzień liczby Pi

21 marca 2019 r.

szkoła

S.Lewandowska

A.Sykała

A.Stróż

 SU

18.

3 – Maja („Bieg na biało-czerwono”)

30 kwietnia 2019 r.

szkoła

Wychowawcy przedszkola

Harcerze

19.

Festiwal Nauki

4 czerwca 2019 r.

szkoła

SU

Rada Rodziców

Nauczyciele

20.

Piknik rodzinny

9 czerwca 2019 r.

szkoła

Rada Rodziców

Nauczyciele

21.

Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

14 czerwca 2019 r.

szkoła

  R. Kochanowski

22.

Dni Sportu

17-18 czerwca 2019 r.

A. Stróż

J. Stefańczak

J. Hajdul

A. Strzelbicka

23.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019  r.

szkoła

R. Kochanowski

A. Stróż

S. Lewandowska