Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do rodziców na temat edukacji dzieci sześcioletnich. W tym celu Ośrodek Rozwoju Edukacji utworzył podstronę na stronie internetowej, gdzie są zamieszczane wszystkie ważne dla rodziców i ich dzieci informacje.

Zachęcamy do ich śledzenia pod poniższym adresem (należy kliknąć na niżej zamieszczony link):

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=1599

                                     Mieczysław Żmijowski

                                                          Dyrektor Zespołu Szkół w Brodach


 

dla rodziców i nauczycieli

IBE- sześciolatek w szkole (.pdf)

prezentacja_rodzice_w_szkole (.pdf)

poradnik rodziców (.pdf)