Organizacja dnia, wtorek 10.12.2019 r.

1. --------------------------------,
2. --------------------------------,
3. Warsztaty zawodoznawcze dla klas 8 – ZSOiE – sala nr 4 – uczniowie pod opieką nauczycieli, którzy mają z nimi w tym czasie planowe lekcje.