DYREKTOR SZKOŁY
mgr 
Barbara Czahajda

WICEDYREKTOR
mgr 
Grażyna Nowak

WICEDYREKTOR
mgr Bernardeta Mickiewicz 

1. Czahajda Barbara – dyrektor szkoły, pedagog,
2. Greń Marzanna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,
3. Hajdul Anna - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne,
4. Hajdul Jarosław - wychowanie fizyczne
5. Janczewska Dorota - nauczyciel wspomagający
6. Janczewski Roman - historia
7. Jankowiak-Mrozińska Małgorzata – j. angielski,
8. Kilian Anna – religia, wychowanie do życia w rodzinie,
9. Kindrat – Powroźniak Bernadetta – j. niemiecki, j. angielski,
10. Kochanowski Robert – matematyka, zajęcia techniczne, technika,
11. Kostecka Martyna - świetlica
12. ks. Gramza Sławomir – religia,
13. Kuczyńska – Kozar Alicja – j. polski,
14. Kurzawska Ewelina – bibliotekarka,
15. Lewandowska Stanisława – j. angielski,
16. Lichodziejewska Renata - psycholog
17. Mazurkiewicz Andżelika - edukacja wczesnoszkolna
18. Mickiewicz Bernardeta - wicedyrektor, muzyka, plastyka, informatyka,
19. Mrowińska Ilona – biologia,
20. Nowak Grażyna - matematyka, fizyka,
21. Nowak – Sachar Ewa matematyka,
22. Odyniec Aniela – j. polski, wychowanie do życia w rodzinie, 
23. Stefańczak Janusz - wychowanie fizyczne,
24. Stojecka Anna - j. polski,
25. Stróż Agnieszka - wychowanie fizyczne,
26. Strzelbicka Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,
27. Sykała Agnieszka – matematyka, chemia,
28. Szafrańska Danuta – przyroda, geografia, 
29. Witczak Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie fizyczne,
30. Witowska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
31. Żmijowski Mieczysław – j. polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne.