DYREKTOR SZKOŁY
mgr 
Barbara Czahajda

WICEDYREKTOR
mgr 
Grażyna Nowak

WICEDYREKTOR
mgr Bernardeta Mickiewicz 

 1. Czahajda Barbara – dyrektor szkoły, pedagog,
 2. Greń Marzanna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka, 
 3. Hajdul Anna - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne,
 4. Janczewska Dorota - nauczyciel wspomagający
 5. Janczewski Roman - historia
 6. Jankowiak-Mrozińska Małgorzata – j. angielski,
 7. Kilian Anna – religia, wychowanie do życia w rodzinie,
 8. Kindrat – Powroźniak Bernadetta – j. niemiecki, j. angielski,
 9. Kochanowski Robert – matematyka, zajęcia techniczne, technika,
10. Kostecka Martyna - przyroda, wychowanie fizyczne,
11. Kowalczuk Barbara - edukacja wczesnoszkolna
12. ks. Gramza Sławomir – religia,
13. Kubiak Ewa - religia
14. Kuczyńska – Kozar Alicja – j. polski,
15. Kurzawska Ewelina – bibliotekarka, 
16. Lichodziejewska Renata - psycholog
17. Mickiewicz Bernardeta - wicedyrektor, muzyka, plastyka, informatyka,
18. Mrowińska Ilona – biologia,
19. Nowak Grażyna - fizyka,
20. Nowak – Sachar Ewa matematyka, informatyka,
21.  Stojecka Anna - j. polski,
22. Stróż Agnieszka - wychowanie fizyczne, geografia,
23. Strzelbicka Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka
24. Sykała Agnieszka – matematyka, chemia, 
25. Witczak Elżbieta - nauczyciel wspomagający, plastyka,  
26. Witowska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, 
27. Żmijowski Mieczysław – j. polski, 
28. Żukowska Joanna - wychowawca świetlicy