Psycholog szkolny - mgr Renata Lichodziejewska

Dyżur telefoniczny psychologa szkolnego

W czasie, kiedy dzieci uczą się zdalnie, a budynek szkoły jest zamknięty, telefon szkolnego psychologa jest aktywny.
Psycholog Renata Lichodziejewska dyżuruje od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 14:00. pod numerem telefonu 505 762 898.

 

gabinet 23

 

Godziny pracy

 

 psycholog

telefon 505 762 898        

 

Psycholog szkolny - mgr Renata Lichodziejewska

 gabinet 23

 Godziny pracy

 

psycholog godziny

telefon 505 762 898        

Organizacja egzaminów próbnych

4.12, 5.12, 6.12.2018 r.

 

> Lekcje: 1. wg planu; 2. – 5. próba egzaminu; 6. wg planu; 7. wg planu.

> Próby egzaminów gimnazjalnych będą odbywały się w salach nr 4. i 5.

a) część humanistyczna – 5 grudnia 2018 r. (wtorek):

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),

• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut + 45 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani G. Nowak,

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 grudnia 2018 r. (środa):

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),

• z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut + 45 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani B. Mickiewicz,

c) język obcy nowożytny – 6 grudnia 2017 r. (czwartek):

• na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 minut + 20 dla osób z dysfunkcjami),

• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 minut + 30 dla osób z dysfunkcjami),

Gabinet nr 4 odpowiedzialna Pani G. Nowak,

Gabinet nr 5 odpowiedzialna Pani B. Mickiewicz,

Informacje dla trzecioklasistów:


 #  Na próbę egzaminu przynosimy obowiązkowo:

- ważną legitymację (podbitą i podpisaną),

- Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 2 długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

- Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- Na próbie egzaminu nie korzystamy z korektora i żadnych urządzeń elektronicznych w tym z kalkulatorów.

- Przerwy między egzaminami uczniowie spędzają w bibliotece, mogą w tym czasie zjeść obiad

 - Na próbach egzaminów nie jest wymagany strój galowy.

ferie 2019

W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież z gminy Brody zapraszamy na:

  • Zajęcia w świetlicy „Lepsze jutro”

14.-18.01.2019 r.  – zajęcia dla chętnych uczniów
   10:00 – 13:00         świetlica Lepsze jutro” w Szkole Podstawowej w Brodach
                               (kierownik – Pani Anna Kilian)

  • wyjazd na basen „Wodnik” w Żarach

15.01.2019 r. – wyjazd dla wszystkich chętnych uczniów
 9:00 – 14:00      wyjazd i powrót: Szkoła Podstawowa w Brodach
                         (kierownik – Pani Anna Kilian)

Koszt uczestnika: 6,-zł

  • Wyjazd do Cinema City w Zielonej Górze

17.01.2019 r. - wyjazd dla chętnych uczniów na film w Cinema City
 9:00 – 16:00      wyjazd i powrót: Szkoła Podstawowa w Brodach
                         (kierownik – Pani Anna Kilian)                       

Koszt uczestnika: 20,-zł

  • „Wesołe ferie” w bibliotece szkolnej

18.01.2019 r. – zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów
10:00 – 14:00       biblioteka Szkoły Podstawowej w Brodach
                           (prowadząca – Pani Ewelina Kurzawska)

  • Wyjazd do Parku Rozrywki Majaland Kownaty

22.01.2019 r. - wyjazd dla chętnych uczniów do Majalandu
8:00 – 17:00       (kierownik – Pan Robert Kochanowski)

Koszt uczestnika: 40,-zł

ZAPISY NA WYJAZDY W SEKRETARIACIE

Dzięki sfinansowaniu wypoczynku kosztów wynajmu autobusów przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas wyjazdów uczestnicy ponoszą jedynie koszt biletów wstępu i wyżywienia.

HYMN SZKOŁY

 

Muzyka : Jerzy Dubowski - nauczyciel muzyki

Słowa: Anna Kalinowska

 

I:         

Tu gdzie słońce się rozlewa,

Gdzie się słyszy śmiech i gwar,

Gdzie boisko stare drzewa,

Tu jest szkoła i jej czar.

 

Ref:     

Wypręż dumnie swoją pierś,

Do sztandaru głowę wznieś,

Szkole chwalę trzeba nieść,

I nauce oddać cześć.

 

 II:        

Tu do wiedzy, do krynicy

śmiało wyciągajmy dłoń,

Poprowadzą przewodnicy

Przez najgłębszą wiedzy toń.

 

Ref:     

Przewodnikom oddać cześć.

 

III:      

W rękach książki, w duszy wiara.

Niechaj wiedza świeci nam,

Niech mądrości pełna czara

Będzie kluczem wszystkich bram.

 

Ref:     

I nauce oddać cześć.

 

IV:      

Tu nasz patron król Batory,

który po Inflanty szedł.

A świetności mu dodawał.

Polski orzeł, prawy miecz.

 

Ref:     

Batoremu oddać cześć.

 

V:       

Stąd tysiące nas wychodzi,

Miejmy zawsze siły dość,

Piękni sercem, silni, młodzi

Zwalczmy razem fałsz i złość.

 

Ref:     

Wychowawcom oddać cześć.